Η εταιρεία ανελκυστήρων “Ι. Γιαννακόπουλος” ιδρύθηκε το 1984 και δραστηριοποιείται στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση παντός είδους ανελκυστήρα.
Οι εγκαταστάσεις μας ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα κατασκευής με σκοπό την υψηλή αισθητική και την απόλυτη ασφάλεια σας. Συνεργαζόμαστε με τις πιο αναγνωρισμένες βιομηχανίες κατασκευής μηχανημάτων ανελκυστήρων, όπως KLEEMANN, DOPPLER G. M. V. Spa. και Μοrris.

Η εταιρεία μας παρέχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με κύριο μέλημα την ασφάλεια, την συνέπεια και την αξιοπιστία.

Η τεχνική υποστήριξη που παρέχουμε ξεχωρίζει για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών.

Μελέτη και εγκατάσταση ανελκυστήρα

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση κάθε είδους ανελκυστήρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ικανοποίηση των ατόμων που το χρησιμοποιούν.
Το έμπειρο και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας εξετάζει λεπτομερώς τις ανάγκες κάθε έργου και σας προσφέρει τις πιο αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις. Η εταιρεία εγγυάται για την ασφάλεια του ανελκυστήρα τηρώντας όλα τα πρότυπα και τους κανόνες ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ως προς την εγκατάσταση.
Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται κατά την εγκατάσταση είναι πιστοποιημένα και φέρουν σήμανση CE με προμηθευτές μας τους πλέον αναγνωρισμένους και αξιόπιστους οίκους μηχανισμών ανελκυστήρων.
Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας στην εγκατάσταση κάθε είδους ανελκυστήρα που αναλαμβάνουμε.

Συντήρηση ανελκυστήρα

Η συντήρηση των ανελκυστήρων αποτελεί διαδικασία που κρίνεται απαραίτητη. Πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο που την καθιστά υποχρεωτική, η ασφαλή και ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα επιτυγχάνεται με την συντήρησή του. Με την συντήρηση γίνεται έγκαιρη διάγνωση και επιδιόρθωση βλαβών, που ενδέχεται να παρουσιαστούν στο μέλλον.
Η εταιρεία μας έχοντας άριστη τεχνογνωσία και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία πραγματοποιεί την συντήρηση του ανελκυστήρα με συνέπεια και υπευθυνότητα. Παρέχουμε συνεχή τεχνική υποστήριξη καθώς και αντιμετώπιση βλαβών.

Επισκευή και αναβάθμιση ανελκυστήρα

Με την πάροδο του χρόνου όπως είναι λογικό οι ανελκυστήρες υπόκεινται σε φθορές. Η συντήρησή τους, προλαμβάνει, τέτοιου είδους φθορές εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία τους για το μέγιστο δυνατό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως παρατηρούνται δυσλειτουργίες οι οποίες χρίζουν επισκευής.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα τόσο την επισκευή όσο και την αναβάθμιση παλαιών ανελκυστήρων. Το προσωπικό μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει όσο αναφορά την λειτουργικότητα αλλά και την αισθητική της εγκατάστασής σας.

Πιστοποίηση ανελκυστήρα

Βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16 ΕΚ και των προτύπων ΕΝ81.2 – ΕΝ81.2 που εναρμονίστηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με το ΦΕΚ 2604Β/2008, όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και μάλιστα να επανελέγχονται περιοδικά έτσι ώστε να βεβαιώνεται η ασφάλεια τους.
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ενός ανελκυστήρα, εξουσιοδοτημένος φορέας ελέγχου επιβεβαιώνει την καλή κατάσταση και λειτουργία του και εκδίδει το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου ανελκυστήρα.

Όσο αναφορά τους παλαιούς ανελκυστήρες , ο έλεγχος και η πιστοποίηση του ανελκυστήρα από Αρμόδιο Φορέα Ελέγχου εξασφαλίζει το απαιτούμενο επίπεδο ασφαλείας και μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Κατά την πιστοποίηση ελέγχονται όλα τα κρίσιμα συστήματα ασφαλείας του ανελκυστήρα σας και βεβαιώνονται τυχόν ελλείψεις και αποκλίσεις από τους ισχύοντες κανονισμούς ώστε να αποκατασταθούν..

Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

Μηχανικοί Ανελκυστήρες

ΑΜΕΑ Ανελκυστήρες

Αναβατόρια Εμπορευμάτων

Ανελκυστήρες χωρίς Μηχανοστάσιο

Θάλαμοι

Πόρτες

Μηχανές ανελκυστήρα

Επικοινωνία

  • Υποσμηναγού Παρούση 86-88,
    176 76 Καλλιθέα
  • 2109569445
  • 6932289890 – 6970223700
  • 2109518761